ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • Πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου premiumtradings.com. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή για τη χρήση του ιστότοπου ή της πλατφόρμας μας. Επίσης θα σας ζητήσουμε πληροφορίες στην περίπτωση που αναφέρετε κάποιο πρόβλημα.
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να κρατήσουμε αρχείο αυτής της επικοινωνίας και οποιασδήποτε σχετικής αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων e-mail).
 • Λεπτομέρειες των συναλλαγών που εκτελείτε μέσω της πλατφόρμας μας.
 • Λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας (όπως, ενδεικτικά, δεδομένα κυκλοφορίας, δεδομένα τοποθεσίας, weblogs και άλλα δεδομένα επικοινωνίας, είτε αυτά απαιτούνται για τους σκοπούς χρέωσης είτε για διαφορετικό σκοπό) και τους πόρους στους οποίους πραγματοποιείτε πρόσβαση.
Διευθύνσεις IP και cookies

Θα συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας μας, συμπεριλαμβανομένων, όπου διατίθενται, της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείτε, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου προγράμματος περιήγησής σας, για σκοπούς διαχείρισης συστήματος και αναφορών.

Θα αποκτάμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας ένα αρχείο cookie, το οποίο θα αποθηκεύεται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες οι οποίες μεταφέρονται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας. Αυτές μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Μας επιτρέπουν να προσδιορίζουμε την ταυτότητά σας, να παρακολουθούμε την εκ μέρους σας χρήση της πλατφόρμας και να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να μην αποδεχθείτε τα cookies, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε την εγκατάσταση των cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα μέρη της τοποθεσίας μας. Το σύστημά μας θα εκδίδει cookies όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας, εκτός κι εάν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να μην επιτρέπονται τα cookies.

Χρήσεις των πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με τους εξής τρόπους:

 • Για να βεβαιωθούμε ότι ο ιστότοπός μας εμφανίζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
 • Για να παρέχουμε τις πληροφορίες που συμφωνούμε ότι θα παρέχουμε (αν υπάρχουν).
 • Για να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα σε εμάς και εσάς.
 • Για να παρακολουθούμε και να επαληθεύουμε την εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου και των πληρωμών που μας οφείλονται.
 • Για να παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη και συντήρηση στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης ρουτίνας, των αναβαθμίσεων και άλλων αλλαγών στην πλατφόρμα.
 • Για να σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές στον ιστότοπό μας..

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail, ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς.

Κοινοποίηση των πληροφοριών σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς επιχειρηματικής δραστηριότητας ή παγίων, οπότε θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον πιθανό πωλητή ή αγοραστή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή των παγίων
 • Εάν η PremiumTradings ή ουσιαστικά το σύνολο των παγίων της μεταβιβαστούν σε τρίτο μέρος, οπότε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε θα καταστούν μέρος των μεταβιβαζόμενων παγίων.
 • Εάν έχουμε καθήκον να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση, κυβερνητική ή ρυθμιστική αρμόδια αρχή ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της PremiumTradings, των πελατών μας ή άλλων. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για τον σκοπό της προστασίας από απάτη και τη μείωση του ρίσκου πιστώσεων.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση εκτός από τις προαναφερθείσες, δεν θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Ο Νόμος σάς δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Το δικαίωμά σας για την πρόσβαση μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τον Νόμο. Οποιαδήποτε πρόσβαση μπορεί να υπόκειται σε κάποια εύλογη χρέωση που θα καλύπτει το κόστος παροχής των λεπτομερειών των πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί μελλοντικά στην πολιτική απορρήτου, θα αναρτηθεί σε αυτήν τη σελίδα και, όπου χρειάζεται, θα κοινοποιηθεί σε εσάς μέσω e-mail.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση support@premiumtradings.com.